(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

De verandering van mensen

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Een paar jaar geleden was een tablet een interessante gadget, maar de jeugd van nu groeit er mee op. Jonge talenten worden kritischer: kennis is any time, any place beschikbaar. Consumenten zijn dol op recensies, delen hun ervaringen en op- of aanmerkingen over je product of dienst vinden al snel hun weg via diverse online kanalen.

Veranderingmensen.jpg

Als organisatie wil je meegaan in alle ontwikkelingen… nee, liefst nog vooruit lopen: innoveren. Processen en producten moeten “marktconforme prestaties” leveren. Er wordt kritisch gestuurd op effectiviteit, maar standaardisatie lijkt bijna onmogelijk. Dus groeit de vraag naar interne structuur en externe flexibiliteit. Want de klant is koning, maar niet ten koste van je doelstellingen. Processen (en producten) om dit in goede banen te leiden zijn er te over. Maar hoe groeien je medewerkers mee met dit soort veranderingen?

De praktijk laat zien dat organisaties veel tijd en geld besteden aan procesoptimalisatie en performance verbeteringen, maar de menselijke factor wordt structureel onderbelicht. Vanuit organisatorische doelstellingen lijkt alles op orde, maar de interne onrust groeit. Een korte training geeft een tijdelijke boost voor teams, maar na een korte tijd zakt de interesse. Medewerkers lijken ongeïnteresseerd te raken of voelen zich overvraagd: de kennis is niet geborgd in de dagelijkse praktijk.

Toch is het inzakken van deze leercurve eenvoudig te voorkomen. Door bij ieder verandertraject een eenvoudig maar continu leerproces te koppelen aan de proces- of productwijziging zorg je ervoor dat je medewerkers de verandering sneller omarmen en begrijpen. Dit versnelt de implementatie en de interne draagkracht en komt uiteindelijk ten goede aan het eindresultaat. Dat is makkelijk gezegd en de ervaring leert dat de praktijk net zo eenvoudig is. Investeer een vast bedrag voor de ontwikkeling van je mensen, koppel de juiste trainers aan je organisatie, leer je medewerkers écht kennen en herhaal, herhaal, herhaal…

Want mensen maken nog steeds het verschil: nu, en in de toekomst.

Meer informatie over je medewerkers écht leren kennen lees je in mijn blog: hoe DiSC je organisatie positief verandert.

Ik ben dol op het principe “gewoon doen”. Niet praten, maar poetsen. Op een laagdrempelige manier medewerkers motiveren, inspireren en ontwikkelen. Ongeacht of het gaat om technische competenties, persoonlijke ontwikkeling, veranderprocessen, communicatiekunde of proceskennis. Zelfs de meest stugge medewerker raakt gecharmeerd van onze persoonlijke aanpak. Als onafhankelijke derde horen we signalen die in de ruis van alledag verloren zijn gegaan die mogelijk essentieel zijn voor de volgende fase in jouw organisatorische volwassenheid.

Jasia Janssen - Teamcoach Acknowledge People

Aan de slag met bevlogenheid als businessmodel

Het bevlogenheidsniveau van medewerkers heeft invloed op in hoeverre je succes boekt met motiveren, inspireren en ontwikkelen. Ga dus direct aan de slag en maak bevlogenheid een vast onderdeel in jouw organisatie en HR activiteiten. Download het gratis whitepaper:

New Call-to-action

Bewaren

Bewaren

Gerelateerde artikelen