(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

De overeenkomsten tussen zorgprocessen en ICT processen

Zo op het eerste gezicht hebben de processen in de zorg en de processen in de ICT niets gemeenschappelijks. Als je het aan medewerkers van beide sectoren vraagt dan kijken ze je aan alsof je niet goed wijs bent. In de zorg gaat het toch over hulp bieden aan mensen? En in de ICT gaat het over het werken met computers en programmatuur. Daar zijn toch geen overeenkomsten in?

Download nu de gratis checklist

Of toch wel?

Als je nu de vooroordelen even aan de kant zet en de processen naast elkaar zet. Dan zie je dat er toch ergens hetzelfde gereageerd wordt. Als er iets moet gebeuren omdat er wat fout gaat of dreigt fout te gaan is er namelijk altijd iemand die op het idee komt dat er wat moet gebeuren. Het kan een persoon zijn die dit initieert. Maar het kan ook een geautomatiseerd geheel zijn dat aan het begin staat van het proces. Dit gaat op voor zowel de zorg als de ICT.

In de zorg kan het de cliënt zijn die belt omdat hij is gevallen en wilt dat er iemand langs komt. Maar het kan ook de melding zijn van het persoonlijk alarm dat het proces start. Een vergelijkbaar voorbeeld uit de ICT betekent dat de gebruiker de helpdesk belt om te vertellen dat zijn PC het niet meer doet, maar evengoed kan het een stukje software zijn dat kijkt of de computer nog werkt. We hebben het dan over monitoring tools.

Als eenmaal het proces is gestart blijven de paralellen zichtbaar. In de zorg wordt er met behulp van triage een urgentie en vervolgactie bepaald. Binnen ICT noemen we dit classificeren en toewijzen aan een oplosgroep. In beide gevallen is het dus gewoon opvolging van een ondersteuningsverzoek

De verschillen

Natuurlijk zijn er ook wel verschillen tussen de processen. Bij de zorgprocessen hou je er rekening mee dat het om mensen gaat, die je ieder weer op hun eigen manier benadert. Bij de ICT processen, meestal samengebracht onder het kopje ITIL, gaat het om apparaten die vervangen kunnen worden. Maar ook hier zitten mensen van vlees en bloed achter die graag klantvriendelijk geholpen willen worden.

Het grootste verschillen lijkt toch te zitten in de gebruikte taal. Hierdoor lijkt het alsof we over totaal andere processen praten, maar als je de taalbarrière wegneemt, dan zijn er veel meer overeenkomsten dan verschillen te ontdekken.

De overeenkomst tussen zorgprocessen en ICT processen.jpg

Leren van elkaar

Het moreel van dit verhaal is dat beide sectoren veel van elkaar kunnen leren. De klantvriendelijke manier van werken in de zorgsector is namelijk een enorme uitkomst voor de ICT sector. Terwijl de strikte procesbenadering van de ICT sector weer zorgt voor een positieve bijdrage aan de zorgsector.

New Call-to-action

Gerelateerde artikelen