(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

De nieuwe Wet werk en zekerheid: scholing voor organisaties

De wereld verandert en bij veranderen hoort aanpassen. Daarom zijn er ook binnen de Wet werk en zekerheid aanpassingen aangebracht die passend zijn voor de huidige economie. Eén daarvan is gerelateerd aan het ontslagrecht, welke per 1 juli 2015 voor alle werkgevers van kracht is.

Scholing voor organisaties: een noodzaak voor werknemer én werkgever

Bij de nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) krijgen werkgevers te maken met het recht op een transitievergoeding. Dit is het bedrag dat je als werkgever betaalt wanneer je jouw werknemer ontslag aanzegt en deze 2 jaar of langer in dienst is geweest. Het bedrag dient aangewend te worden om een andere baan of beroep te vinden. Veelal betekent dit scholing of omscholing.

Indien je als werkgever aantoonbare inzetbaarheidskosten kunt overleggen, dan mag je deze in mindering brengen op de transitievergoeding. Trainingen, cursussen en infosessies voor vaardigheidsverbetering en of kennisverwerving vallen onder inzetbaarheidskosten. Let op dat het externe kosten zijn, die je voor je werknemer tijdens zijn dienstverband hebt gemaakt.

De nieuwe Wet werk en zerkerheid.png

Scholing speelt in op de huidige economie

Niet alleen vanwege het beperken van de transitievergoeding is scholing van groot belang. Onze economie vraagt om bij te blijven, waardoor je jezelf continu dient te ontwikkelen en daarmee een leven lang te leren. Veel organisaties hebben daarom het opleiden van medewerkers hoog in het vaandel staan.

Scholing zorgt ook een duurzame inzetbaarheid van je medewerkers

Kennis en kunde staan centraal in deze wereld, waarbij de vele en snelle technologische ontwikkelingen elkaar in een rap tempo opvolgen. Bijblijven doe je door het ontwikkelen en verbeteren van vaardigheden, het opnemen van nieuwe kennis en het openstaan voor coaching bij verandertrajecten. Zo blijven jouw medewerkers langer inzetbaar in deze snel veranderende maatschappij.

Scholing maakt jouw organisatie aantrekkelijker voor potentiële werknemers

Het aanbieden van scholing aan je personeel draagt bij aan een positief imago. Je wilt natuurlijk dat nieuwe werknemers jouw organisatie aantrekkelijk vinden om bij jou te komen werken. Lerende organisaties worden dan ook aantrekkelijker gevonden, omdat deze meer en betere doorgroeikansen bieden. Zo profiteer je van gemotiveerde medewerkers, die ook jouw ambassadeurs zijn van jouw organisatie.

Ontwikkeling draagt bij aan groei en innovatie

Stel in jouw organisatie talentontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en kennisdeling centraal, dan heb je een goede basis om te groeien en innoveren. Als lerende organisatie motiveer je jouw werknemers en haal je het beste uit hen naar boven, waardoor groei gewaarborgd wordt en er ruimte is voor innovatie.

Acknowledge Ackademy versterkt jouw organisatie en helpt je jouw doelen te realiseren met specialistische trainingen, workshops en coaching trajecten, afgestemd op jouw wensen. Met een breed aanbod aan strategische, tactische en operationele trainingen wordt jouw organisatie nog doeltreffender, waarbij persoonlijke ontwikkeling niet mag ontbreken. 

Gerelateerde artikelen