(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

De nieuwe meldplicht datalekken: bereid je goed voor!

Het goed beveiligen van informatie is voor alle organisaties van groot belang om het lekken van (gevoelige) data te voorkomen. Zeker nu ook per 1 januari 2016 de meldplicht datalekken wordt ingevoerd. Vanaf dan zijn organisaties verplicht lekken te melden aan zowel het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) als aan de gebruikers die hier hinder van kunnen ondervinden. 

De meldplicht datalekken voor betere bescherming van persoonsgegevens

Het doel van de meldplicht datalekken is om tot een betere bescherming van persoonsgegevens te komen. Dit is van toepassing voor datalekken waarbij privacygevoelige informatie is uitgelekt, zowel in de private als publieke sector. Toezicht op naleving van de meldplicht wordt uitgevoerd door het CPB. 

datalek.png

Voorkom hoge boetes en beveilig je data goed

In het geval van een datalek legt het CBP straks in meerdere gevallen een bestuurlijke boete op. Dit wanneer de privacy regels worden overtreden. Denk dan bijvoorbeeld aan persoonsgegevens die

langer worden bewaard dan toegestaan of slecht beveiligd/verwerkt worden. Het maximale boetebedrag wordt verhoogd van € 4.500  naar € 810.000 (Bron: Rijksoverheid).

Wapen je tegen de meldplicht datalekken!

Richt je zo snel mogelijk op de veiligheid van jouw bedrijfsgegevens en download het whitepaper met daarin alles wat je moet weten de meldplicht datalekken!

New Call-to-action

Gerelateerde artikelen