(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

De digitale revolutie in de high tech industrie

60% van de directeuren in high tech industrie maakt zich zorgen over de snelheid van technologische veranderingen en de impact op hun organisatie. Dit tegenover 41% in alle andere industrieën. Logisch als je bedenkt dat ze leidend zijn als fabrikanten van devices, componenten en software. Deze industrie is ten slotte verantwoordelijk voor de versnelling van dit proces. Toch zijn ingrijpende veranderingen, ook in de eigen bedrijfsvoering, noodzakelijk om onderscheidend te blijven.

Klanten veranderen ook

Ook klanten van high tech organisaties veranderen. Ze zijn niet langer tevreden met één enkel product of stukje software. In plaats daarvan willen zij een oplossing voor specifieke business problemen. Steeds vaker gaan organisaties dus op zoek naar geïntegreerde platformen van hardware, software en services die zowel een unieke digitale beleving creëren voor klanten, als medewerkers helpen het werk gedaan te krijgen.

Deze veranderingen van productverkoop naar iteratieve oplossingen, samenhangende belevingen en service gebaseerde business modellen, zetten het volledige traditionele economische model op z’n kop. Producten hadden een afschrijving van enkele jaren met een grote investering aan het begin en een service fee tot de opvolger zich aandiende. Feitelijk was de klant gebonden aan één leverancier. Voor de leverancier niet echt een reden om snel te innoveren.

Digitalisering-High-Tech.jpg

Positioneer je dicht bij de klant

Vandaag de dag willen klanten business oplossingen die in co-creatie met de leverancier snel worden opgeleverd. Hiervoor is het noodzakelijk dat leveranciers zich dichter bij de klant positioneren. Grote investeringen zijn vervangen door pay-as-you-go en abonnementsvormen. Dit zorgt ervoor dat high tech organisaties nieuwe bedrijfsmodellen op financieel gebied en snelheid in het bedrijfsproces dienen aan te nemen.

Research organisatie IDC heeft drie perspectieven opgesteld voor moderne high tech organisaties:

  • Vraag georiënteerd
  • Data gedreven
  • Digitaal uitgevoerd

Vraag georiënteerd
Zorg dat je dichter bij de klant zit om de marktvraag beter te begrijpen. Stem je aanbod af op het externe ritme van de markt en klanten in plaats van het interne ritme van productontwikkeling.

Data gedreven
Sneller, meer accuraat en productiever management gebaseerd op data verzamelt voor analyse.

Digitaal uitgevoerd
Hoe meer bedrijfsvoering is uitgerust met gekoppelde systemen, hoe minder afhankelijk je bent van trage en onnauwkeurige menselijke interventie.

Sneller, effectiever en dichter bij de klant zijn

Een organisatie die digitaal implementeert is sneller, effectiever, dichter bij de klant en bezit zeer nauwkeurige data. Door cloud based software services in te zetten speel je sneller in op klantgedrag en voer je wijzigingen veel sneller door.

Daarnaast heeft uitgebreid gebruikmaken van online communicatie kanalen sneller en beter contact met de klant tot gevolg. Ook zorgen business apps in de organisatie voor goede communicatie tussen medewerkers. Hierdoor wordt het proces in de organisatie enorm versneld. Ten slotte zorgt mobiele technologie ervoor dat high tech leveranciers overal en altijd in contact staan met klanten.

Welke technologie is het meest essentieel?

De industrie heeft een nieuwe afkorting geïntroduceerd, SMAC. Dit staat voor Social media, Mobile, Analytics en Cloud. De afkorting impliceert dat deze technologieën samenhangend zijn. Wanneer ze gecombineerd worden zijn ze groter dan de som van de losse onderdelen ofwel; 1+1=3. Voeg er nog Internet of Things, big data en snelle ICT platformen aan toe en je hebt de sleutel tot digitale transformatie.

Om succesvol te zijn dien je goed onderbouwde besluiten te nemen door het extraheren van grote hoeveelheden ruwe data. Hiervoor heb je een ICT platform nodig met veel rekenkracht. Dit om ervoor te zorgen dat de grote hoeveelheden aan data worden beheerd en tijdig inzicht geven. Veel organisaties worstelen hiermee, maar degene die een goede invulling geven hebben een gigantisch concurrentievoordeel.

Factoren voor transformatie en de basis voor toekomstig succes

De high tech branche is ondanks de impact op organisaties leidend en blijft dit ook. Uiteindelijk komt het allemaal neer op snelheid. De high tech branche kijkt op de klok terwijl andere branches op een kalender kijken.

Creatief gebruik van SMAC en andere technologieën helpt je om tot de oplossing te komen die aansluit bij de vraag van de klant. Neem gegronde besluiten op real-time data en voer dit uit in een snelle en behendige ICT omgeving. Dat zijn de factoren voor transformatie en de basis voor een toekomstig succes.

Bron: Harvard Business Review

Gerelateerde artikelen