(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

Acknowledge Professional Services behaalt het SNA keurmerk

Wij hebben het SNA keurmerk behaald! Dit is dé norm voor betrouwbaarheid en daar zijn we trots op!

Het SNA keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor uitzendondernemingen, detacheringsbedrijven en aannemers van werk, in ons geval ICT projecten. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400, dé norm op het gebied van betrouwbaarheid.

SNA-keurmerk Dynamics.pngSNA heeft als doel het voorkomen van fraude en illegaliteit in o.a. onze sector. Dit geldt voor alle vormen van (onder)aanneming. Twee keer per jaar voeren zij inspecties uit en reiken ze het keurmerk uit. Een organisatie die beschikt over het SNA keurmerk is een betrouwbare onderneming.

Wij zijn onder andere positief beoordeeld op de volgende punten:

  • De identificatie van onze onderneming.
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting.
  • Onze loonbetaling is niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag.
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.
  • Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

 Wij zijn enorm trots om deze certificatie te mogen dragen en doen er ook alles aan deze te behouden.

Gerelateerde artikelen