(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

5 ICT trends die de zorg compleet veranderen

Patiënten gaan steeds meer voor zichzelf zorgen. Hierdoor verlichten ze de druk op het zorgsysteem én ze krijgen een beter resultaat. Zorgaanbieders die dit niet zien zitten wacht een groot probleem. Deze instellingen raken straks achterop. Of we nu willen of niet, dit is waar de gezondheidszorg naar toe gaat. 

Healthcare Technology Vision 2015

Een nieuw rapport (Healthcare Technology Vision 2015) van Accenture wijst aan dat adaptatie wellicht het beste business model is voor zorgorganisaties. In het rapport worden vijf trends beschreven die de komende jaren de gezondheidszorg en ICT gaan domineren. In dit artikel beschrijven we de vijf trends uit het rapport in hoofdlijnen. De cijfers die worden genoemd zijn gebaseerd op de gezondheidszorg en gebruik van ICT in de Verenigde Staten.

5 ICT trends die de zorg compleet veranderen.jpg

Platformrevolutie

De eerste trend wordt door de analisten ‘platformrevolutie’ genoemd. De toename aan mobile en cloud platforms die ervoor zorgt dat de gezondheid van patiënten realtime wordt gemonitord. Helaas blijft hierbij verschillende data in verschillende systemen staan, zonder dat koppelingen of verbanden worden gelegd. Bij de aankomende platformrevolutie gaat het erom dat verschillende data uit verschillende bronnen zoals wearables, telefoons en glucosemeters worden gekoppeld om de patiënt en zorgaanbieder een holistisch en realtime inzicht te geven in de gezondheid en prestaties van de patiënt.

Resultaatgerichtheid

De tweede trend wordt in het rapport ‘outcome economy’ genoemd. Met andere woorden: het is nu tijd om resultaten op te leveren. Moderne hardware brengt nieuwe en betere intelligentie. Deze intelligentie gaat ervoor zorgen dat patiëntinformatie en data binnen een simpele klik opvraagbaar en toegankelijk wordt. Dit zorgt voor gemak en verbetering aan de kant van de patiënt en uiteindelijk voor een betere integrale zorgverlening.

Explosie van data

De derde trend speelt zich af rond data. De ‘explosie van data’, zoals wordt beschreven, houdt in dat zorgaanbieders te maken krijgen met enorme hoeveelheden informatie, die gaat leiden tot grote kansen tot betere zorgprestaties.

Big data is zó groot geworden dat 41% van de zorgbestuurders in de VS aangeeft dat het datavolume binnen de organisatie met ten minste 50% is toegenomen ten opzichte van een jaar geleden. Op zeer korte termijn wordt deze trend omgezet in een patiëntendossier waarin zeer waardevolle data wordt opgenomen. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om terugkerende doktersbezoeken of ziekenhuisopnames te voorspellen. Straks uploaden consumenten een foto van huiduitslag en ontvangen ze razendsnel snel een diagnose. In dat opzicht is het verbazingwekkend dat slechts 28% van de dokters aangeeft dat ze routinematig gebruikmaken van CPOE, een systeem waarin medische instructies voor de patiënt worden ingevoerd en geraadpleegd. 

Internet of me

De volgende trend wordt door Accenture aangeduid als ‘internet of me’. Steeds meer zorgaanbieders investeren in gepersonaliseerde medische aanpak en ze zien steeds positievere resultaten. Een overweldigende 73% van zorgbestuurders gaf aan ROI te zien na investeringen in technologieën voor verdere personalisatie van de zorg. 

Opkomst van de machines

De laatste trend komt wellicht een beetje ongemakkelijk over op mensen. Deze trend gaat namelijk over de  opkomst van de machines. Nee, we hebben het niet over een Terminator film. We hebben het over alledaagse handelingen en processen binnen de zorg. Processen die sneller en efficiënter kunnen, maar bovenal beter worden ingericht naar de behoeften en wensen van de patiënt. Denk aan het digitaal en zelf plannen van afspraken, het delen van je eigen medische dossier, trainingsmodules en het contact met medische professionals via sociale platformen.

Volgens het onderzoek hanteert in 2020 66% van de zorgaanbieders zelfplanning door patiënten. Daarnaast is bijna de helft van de zorgbestuurders het eens over het feit dat binnen drie jaar de focus net zo hard ligt op het trainen van machines en systemen als op het trainen van medewerkers. Wat betekent dit nu precies? Denk aan algoritmes en intelligente software.

Patiënten gaan daadwerkelijk voor zichzelf zorgen. Ze verlichten het systeem én krijgen een beter resultaat. Dat is écht anders denken en werken. Want op deze manier maken de patiënten deel uit van hun eigen verzorgingsteam. De technologie maakt dit mogelijk.

Helemaal up to date met het Tech jaaroverzicht 2015-2016

Benieuwd welke technologische ontwikkelingen je nog meer staan te wachten? In ons gratis e-book: "Tech jaaroverzicht 2015-2016" ontdek je hoe je technologische ontwikkelingen en trends kunt toepassen in jouw organisatie. Ben voorbereid op de toekomst. Innoveer en blijf onderscheidend. Download het e-book via onderstaande button.

New Call-to-action

Gerelateerde artikelen