(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

11 tips om ict in het onderwijs slim te integreren

In het digitale tijdperk is het meer dan ooit belangrijk om leerlingen of studenten te motiveren en faciliteren. Dit in plaats van hen beperkingen op te leggen. De mogelijkheden van technologie en ICT in de klas, mits goed geïmplementeerd, zijn eindeloos. Wat ons betreft bestaat er een duidelijk verschil in ‘gebruik van technologie’ en ‘integratie van technologie’ in het klaslokaal. Het lijkt een simpele nuance, maar het verschil is groot. Wij geven 11 tips om situaties om te buigen en technologie en ICT in het onderwijs slim te integreren.

Technologie onderwijs 4.jpg


Slimme planning

De inzet en het gebruik van ICT in het onderwijs is nog te vaak willekeuring en een bijzaak. Plan daarom technologie slim in stem het af op je organisatie- en leerdoelen. 

Essentie

ICT is van essentieel belang in de leeromgeving. Helaas wordt ICT maar zelden in de klas gebruikt, breng hier verandering in!

Ondersteun de leerlingen

Vaak wordt technologie en ICT alleen aangekocht om ‘mee te gaan met de tijd’. Dit terwijl dit ideaal is om docenten en leerlingen te ondersteunen in een uitdagende omgeving.

Content

Heb je er al eens over nagedacht om leerlingen te betrekken bij de content of je lesmateriaal door middel van technologie? Er wordt nog veel te vaak eenzijdig gestuurd en geïnstrueerd op content vanuit het lesmateriaal of de leraar. Zodra leerlingen betrokken worden, worden lessen leuker en meer inspirerend.

Leerlingen voorop

Laat primair de leerlingen gebruik maken van de beschikbare technologie in de leeromgeving. Voor hen is het belangrijker dan voor de docenten.

Focus

Gebruik technologie vooral om nieuwe denkprocessen te ontwikkelen en faciliteren. Je zult zien dat dit snel positieve resultaten oplevert.

Technologie om te leren

Investeer in technologie om te leren, niet om erachter te komen hoe je met technologie moet omgaan.

Denkprocessen

Waarschijnlijk gebruik je technologie om simpele taken te vervangen. Maar moedig het ook eens aan dat technologie ondersteunend wordt ingezet bij complexere denkprocessen.

Samenwerking

Faciliteer samenwerking door middel van technologie, zowel binnen als buiten het klaslokaal. Samenwerking levert meer en betere resultaten op.

Kennis

Technologie biedt niet alleen de mogelijkheid om informatie te verschaffen, maar is juist zeer geschikt om kennis en lerend vermogen te ontwikkelen, borgen en toe te passen.

Fundament

Stap af van het idee dat technologie ondergeschikt is aan de leer- of lesactiviteit. Laat het juist toe als hét fundament waarop het onderwijs gebouwd is!

Wil je meer weten over de integratie van technologie en ICT in het onderwijs? 

Download hier de gratis whitepaper!

 

Gerelateerde artikelen