(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

Security Scan

De security scan bied je snel inzicht in de potentiële risico's binnen en rondom je organisatie. Doordat de resultaten snel en adequaat zijn vastgesteld reageer jij snel en draag je bij aan de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Daarnaast brengt de security scan financiële, operationele en aan technologie gerelateerde risico's in kaart. Eén van onze experts van Risk Knowledge voert de scan uit. Vervolgens beoordeeld hij o.a. de informatiebeveiliging, doet een data analyse en voert verschillende audits uit. Dit alles met het oog op het voorkomen van schadelijke scenario’s voor de bedrijfsvoering.

Verder wordt er een interview afgenomen met de persoon die verantwoordelijk is voor het risicomanagement binnen de organisatie. Op deze manier wordt het advies afgestemd op de organisatie en de organisatiedoelen.