(function(d,s,i,r) { if (d.getElementById(i)){return;} var n=d.createElement(s),e=d.getElementsByTagName(s)[0]; n.id=i;n.src='//js.hs-analytics.net/analytics/'+(Math.ceil(new Date()/r)*r)+'/554273.js'; e.parentNode.insertBefore(n, e); })(document,"script","hs-analytics",300000);

business innovatie scan

Met de business innovatie scan heb je meteen inzichtelijk hoe je organisatie ervoor staat wat betreft (adoptie van) innovatie. Daarnaast zie je direct in hoeverre innovatie bijdraagt aan jouw organisatiedoelen. Bij deze objectieve check komen onder andere innovatieprocessen, organisatie, cultuur, adoptie van innovatie en samenwerking aan bod.

In principe bestaat deze scan uit twee onderdelen: een quick scan in de vorm van een vragenlijst en een interview met medewerker(s) over innovatie binnen de organisatie. Tijdens het interview wordt onder andere de visie en de toekomst van de organisatie besproken. Alle bevindingen en uitkomsten worden teruggekoppeld in een adviesrapport op maat. Hierin zie je de resultaten van de scan, de verbeterpunten en een algemeen advies met betrekking tot het innovatiever worden van je organisatie.